Kontakt

Organizátor

OZ GUTOR FUN (IČO: 42447780) - v spolupráci s:
Obcou Hamuliakovo a ŠK pre Radosť o.z,

Aniko Molnárová: 0905 439 618, email: dobehnima@gmail.com

Jaroslav Lacuška

Martin Beňa

Juliana Krajčírová

Oľga Raganová

František Molnár

Timotej Braxator