Tešíme sa na Vás 6.10.2018

On line prihlasovanie bolo ukončené. Prihlásiť sa môžete priamo na mieste

konania pred začatím podujatia.

Partneri

AUTOPILOS
Juraj Jánošík