Online prihlasovanie sa uzatvára 27. 9. 2017 o 24:00.  Prosíme Vás, aby ste v najbližšom čase uhradili štartovné, aby ste mali garantované benefity.  

Štartovné platia všetci účastníci Easy, Hobby a Hlavného behu, t.j. aj deti, ktoré sa prihlásili do týchto kategórií.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás 30. septembra 2017! 

Partneri